Download bestand

Verkeersintensiteit op provinciale wegen

Meting verkeersintensiteit op provinciale wegen in 2020. Op basis van elektronische meetlussen op de provinciale wegvakken buiten de bebouwde kom, worden motorvoertuig- en vrachtverkeersintensiteiten gemeten en berekend naar gemiddelde jaarcijfers op werkdagen (maandag tot en met vrijdag). De waarde van de motorvoertuig- en vrachtverkeersintensiteit houdt in het gemiddeld aantal motorvoertuig c.q. vrachtauto’s per etmaal op werkdagen in het te tonen jaar. De verkeersintensiteit is bekend per wegvak, gedefinieerd met een begin hectometerpunt en een eind hectometerpunt.

Om dit bestand te downloaden vul je onderstaande velden in. Klik daarna op download.

Je krijgt dan een download-link in de mailbox.

De gegevens die u invoert kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden om onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens zullen niet met externe organisaties worden gedeeld. Als u gebruik maakt van deze dienst dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Help
Download-tool: versie 1.3.2