Download bestand

Gesloten bodemenergiesystemen

Gesloten bodemenergiesystemen (GBES) in de provincie Overijssel. Het betreft actieve en geplande locaties van (GBES) waarvan het bevoegd gezag bij de gemeente of de omgevingsdienst berust. De gegevens komen uit het Landelijk Grondwaterregister (LGR). Bij deze systemen wordt geen grondwater verplaatst, maar wordt gebruik gemaakt van een vloeistof die in buizen door de bodem wordt geleid. Via het buizenstelsel wordt in de ondergrond warmte en koude uitgewisseld met het grondwater. Naast de (GBES) locaties zijn er open bodemenergiesystemen (OBES). Daarvoor is de provincie Overijssel het bevoegd gezag. Deze OBES locaties zijn te vinde...

Om dit bestand te downloaden vul je onderstaande velden in. Klik daarna op download.

Je krijgt dan een download-link in de mailbox.

De gegevens die u invoert kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden om onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens zullen niet met externe organisaties worden gedeeld. Als u gebruik maakt van deze dienst dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Help
Download-tool: versie 1.3.3