Download bestand

Begrenzingen van vergunde ontgrondingsgebieden (INSPIRE)

Begrenzingen van vergunde ontgrondingsgebieden in de provincie Overijssel. Gegevens worden gebruikt bij de levering aan Europese richtlijn INSPIRE. Een bestand met locaties waar een verlaging van de bodem plaatsvindt of reeds heeft plaatsgevonden. Voor een verlaging van de bodem is een vergunning nodig op grond van de Ontgrondingenwet. Bij ontgrondingen maakt de provincie Overijssel een beleidsmatig onderscheid tussen locaties waar de winning van oppervlaktedelfstoffen plaatsvindt (multifunctionele ontgrondingen) en die bodemverlagingen die om andere redenen worden gerealiseerd (functionele ontgrondingen). Multifunctionele ontgrondi...

Om dit bestand te downloaden vul je onderstaande velden in. Klik daarna op download.

Je krijgt dan een download-link in de mailbox.

De gegevens die u invoert kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden om onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens zullen niet met externe organisaties worden gedeeld. Als u gebruik maakt van deze dienst dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Help
Download-tool: versie 1.3.2