Download bestand

Ambitiekaart openstelling Natuurbeheerplan 2023

Begrenzing van de geconsolideerde Ambitiekaart behorende bij het Natuurbeheerplan 2023 Overijssel zoals is vastgesteld door Gedeputeerde Staten (GS) op 12 april 2022. Het besluit van GS heeft enkel betrekking op de wijzigingen in de Ambitiekaart ten opzichte van de kaart van het Natuurbeheerplan 2022 die op 12 april 2021 door GS zijn vastgesteld. Hiervan is een aparte kaart opgenomen bij het Natuurbeheerplan en tevens is hiervan een losse dataset beschikbaar. De geconsolideerde Ambitiekaart bevat naast de wijzigingen, alle begrenzingen op basis van eerder genomen besluiten. De geconsolideerde Ambitiekaart is als bijlage opgenomen bi...

Om dit bestand te downloaden vul je onderstaande velden in. Klik daarna op download.

Je krijgt dan een download-link in de mailbox.

De gegevens die u invoert kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden om onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens zullen niet met externe organisaties worden gedeeld. Als u gebruik maakt van deze dienst dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Help
Download-tool: versie 1.3.3