Download bestand

Grondwateronttrekkingen

Het zijn locaties van actieve vergunningen grondwateronttrekkingen in de provincie Overijssel. Het bevoegd gezag is de provincie Overijssel of de Waterschappen. Het betreft locaties voor bronbemaling, industrie, proceswater en saneringen.

Om dit bestand te downloaden vul je onderstaande velden in. Klik daarna op download.

Je krijgt dan een download-link in de mailbox.

De gegevens die u invoert kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden om onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens zullen niet met externe organisaties worden gedeeld. Als u gebruik maakt van deze dienst dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Help
Download-tool: versie 1.3.3