Download bestand

Concept begrenzing vaarland 2020

Ter uitvoering van de motie ‘Rietsector’ hebben Gedeputeerde Staten op 21 april 2020 besloten (kenmerk: 2020/0084155) om in het Natura 2000-gebied Weerribben als onderdeel van de SNL-subsidieregeling een vaartoeslag open te stellen voor het beheertype N06.01 Veenmosrietland en moerasheide. De begrenzing van dit beheertype is vastgesteld in het Natuurbeheerplan Overijssel 2020. De vaartoeslag wordt onderdeel van de herbeschikking aan Staatsbosbeheer en haar pachters voor de periode 2020-2025. De vaartoeslag is van toepassing op het zogeheten vaarland, dit zijn percelen die enkel vanaf open water en niet per as vanaf land bereikbaar z...

Om dit bestand te downloaden vul je onderstaande velden in. Klik daarna op download.

Je krijgt dan een download-link in de mailbox.

De gegevens die u invoert kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden om onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens zullen niet met externe organisaties worden gedeeld. Als u gebruik maakt van deze dienst dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Help
Download-tool: versie 1.3.2