Download bestand

Dg Dialog BGT Spoor

In deze dataset zijn alle spoor-objecten opgenomen die zijn gelegen aan de provinciale wegen en vaarwegen in Overijssel. De spoor-objecten zijn afkomstig uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT /dg DIALOG BGT en hierin zijn de volgende BGT-objectklassen opgenomen: Spoor. De BGT is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De features uit deze dataset zijn afkomstig uit de BGT en kunnen nadien aangevuld zijn met attribuutgegevens die van belang zijn voor de Provincie Overijssel. Het aanvullen met attribuutgegevens wordt uitgevoerd in het prog...

Om dit bestand te downloaden vul je onderstaande velden in. Klik daarna op download.

Je krijgt dan een download-link in de mailbox.

Kan je deze link niet in de inbox vinden controleer dan ook de spam-folder.

Het kan zijn dat deze mail onterecht als spam (ongewenste mail) wordt aangezien.

De gegevens die u invoert kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden om onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens zullen niet met externe organisaties worden gedeeld. Als u gebruik maakt van deze dienst dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Help
Download-tool: versie 1.3.5