Download bestand

Dg Dialog BGT Kunstwerkdeel (punten)

Deze dataset omvat alle kunstwerkdelen (puntelementen) langs provinciale wegen en vaarwegen in Overijssel. Deze kunstwerkdelen zijn afkomstig uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)/dg DIALOG BGT en zijn gecategoriseerd als de BGT-objectklasse 'Kunstwerkdeel'. De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) betreft een digitale kaart van Nederland waarop verschillende elementen zoals gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen op uniforme wijze zijn vastgelegd. De gegevens in deze dataset zijn afkomstig uit de BGT en kunnen mogelijk zijn aangevuld met attribuutgegevens die van belang zijn voor de Provinci...

Om dit bestand te downloaden vul je onderstaande velden in. Klik daarna op download.

Je krijgt dan een download-link in de mailbox.

Kan je deze link niet in de inbox vinden controleer dan ook de spam-folder.

Het kan zijn dat deze mail onterecht als spam (ongewenste mail) wordt aangezien.

De gegevens die u invoert kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden om onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens zullen niet met externe organisaties worden gedeeld. Als u gebruik maakt van deze dienst dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Help
Download-tool: versie 1.3.5