Download bestand

Wijzigingen Agrarisch Zoekgebied, bruto begrenzing Natuurbeheerplan 2023

Deze bestand bevat de wijzigingen op de bruto begrenzing van het Agrarisch zoekgebied van Overijssel. Het is een beleidsbegrenzing waar de Provincie kansen ziet voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Binnen deze gebieden stelt de Provincie subsidie beschikbaar via de SNL regeling. In Overijssel zijn er op het moment 3 gecertificeerde Agrarische natuurbeheer collectieven die aanspraak kunnen doen op deze subsidie. In Overijssel zijn de volgende zoekgebieden onderscheiden: open grasland (onderverdeeld in twee beheertypen), open akker en droge dooradering. De onderhavige dataset heeft zijn doorwerking op de beheertypenkaart van he...

Om dit bestand te downloaden vul je onderstaande velden in. Klik daarna op download.

Je krijgt dan een download-link in de mailbox.

De gegevens die u invoert kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden om onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens zullen niet met externe organisaties worden gedeeld. Als u gebruik maakt van deze dienst dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Help
Download-tool: versie 1.3.3