Download bestand

Dg Dialog BGT Kunstwerkdeel (vlakken)

De kaart bevat de onderdelen van kunstwerken die zijn gelegen aan de provinciale wegen en vaarwegen in Overijssel. Voorbeelden hiervan zijn pijlers van bruggen, muren langs kades, spoorwegbomen bij spoorwegovergangen en vispassages. Dit worden ook wel kunstwerkdelen genoemd. Ze zijn aangegeven door middel van vlakken. De gegevens zijn afkomstig uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Deze gegevens zijn aangevuld zijn met extra attribuutgegeven door gebruik te maken van het programma dg DIALOG BGT.

Om dit bestand te downloaden vul je onderstaande velden in. Klik daarna op download.

Je krijgt dan een download-link in de mailbox.

Kan je deze link niet in de inbox vinden controleer dan ook de spam-folder.

Het kan zijn dat deze mail onterecht als spam (ongewenste mail) wordt aangezien.

De gegevens die u invoert kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden om onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens zullen niet met externe organisaties worden gedeeld. Als u gebruik maakt van deze dienst dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Help
Download-tool: versie 1.3.5