Download bestand

Wegen te gebruiken voor vervoer van gevaarlijke stoffen

De door gemeenten vastgestelde wegen welke vrij te gebruiken zijn voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Behoudens ontheffing is het verboden bepaalde gevaarlijke stoffen over andere dan de daarvoor aangewezen wegen te vervoeren. Ontbreekt routering dan kunnen alle wegen gebruikt worden voor vervoer van gevaarlijke stoffen. Als basisregel geldt dat transporteurs met gevaarlijke stoffen de bebouwde kom zoveel mogelijk moeten mijden. Vervoer van gevaarlijke stoffen mag alleen binnen de bebouwde kom plaatsvinden ten behoeve van laden en lossen. Of als er geen geschikte route buiten de bebouwde kom beschikbaar is. Bovendien geldt voor tr...

Om dit bestand te downloaden vul je onderstaande velden in. Klik daarna op download.

Je krijgt dan een download-link in de mailbox.

De gegevens die u invoert kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden om onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens zullen niet met externe organisaties worden gedeeld. Als u gebruik maakt van deze dienst dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Help
Download-tool: versie 1.3.2