Download bestand

Overzicht statistische gegevens op regionaal niveau van wijken

Dit bestand geeft inzicht in de bevolkingssamenstelling per wijk . De gemeenten zijn onderverdeeld in wijken en buurten. Buurten vormen het laagste regionaal niveau en zijn afgebakend vanuit bebouwingsoogpunt of sociaal-economische structuur. Wijken zijn optellingen van een of meer aaneengesloten buurten. De wijk- en buurtindeling wordt in principe door de gemeente zelf vastge-steld. Het CBS verzorgt de landelijke coordinate van de indeling. Het uitgangspunt bij de buurtindeling is in de landelijke gebieden vooral van topografische aard. In stedelijke gebieden spelen sociaal-economische verschillen vaak een rol bij de buurtafbaken...

Om dit bestand te downloaden vul je onderstaande velden in. Klik daarna op download.

Je krijgt dan een download-link in de mailbox.

De gegevens die u invoert kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden om onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens zullen niet met externe organisaties worden gedeeld. Als u gebruik maakt van deze dienst dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Help
Download-tool: versie 1.3.3