Download bestand

Dg Dialog BGT Gebouwen

Deze dataset omvat alle gebouwen die zich bevinden langs de provinciale wegen en vaarwegen in de provincie Overijssel. De gebouwen zijn afkomstig uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)/dg DIALOG BGT. Binnen deze dataset zijn verschillende BGT-objectklassen opgenomen, zoals Gebouwinstallatie, OverigBouwwerk en Pand. De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen op eenduidige wijze zijn vastgelegd. De features (kenmerken) in deze dataset zijn afkomstig uit de BGT en kunnen later aangevuld zijn met attribuutgegevens die...

Om dit bestand te downloaden vul je onderstaande velden in. Klik daarna op download.

Je krijgt dan een download-link in de mailbox.

Kan je deze link niet in de inbox vinden controleer dan ook de spam-folder.

Het kan zijn dat deze mail onterecht als spam (ongewenste mail) wordt aangezien.

De gegevens die u invoert kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden om onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens zullen niet met externe organisaties worden gedeeld. Als u gebruik maakt van deze dienst dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Help
Download-tool: versie 1.3.5