Download bestand

Subsidiekaart SNL Natuurbeheer 2022

De dataset bevat de begrenzingen van de Subsidiekaart SNL Natuurbeheer behorende bij het Openstellingsbesluit Natuurbeheer in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Op 12 oktober 2021 heeft Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel dit besluit vastgesteld. De inhoudelijke basis voor het besluit is de Beheertypenkaart van het Natuurbeheerplan 2022. De Subsidiekaart SNL Natuurbeheer bij het Openstellingsbesluit bevat die natuurpercelen en landschapselementen van de Beheertypenkaart waarvoor natuurbeheersubsidie kan worden verkregen onder de SNL subsidieregeling.

Om dit bestand te downloaden vul je onderstaande velden in. Klik daarna op download.

Je krijgt dan een download-link in de mailbox.

De gegevens die u invoert kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden om onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens zullen niet met externe organisaties worden gedeeld. Als u gebruik maakt van deze dienst dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Help
Download-tool: versie 1.3.2