Download bestand

Subsidiekaart SNL 2020

De dataset bevat de begrenzingen van de Subsidiekaart behorende bij het Openstellingsbesluit in het kader van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Op 24 september 2019 is dit door Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel vastgesteld. De inhoudelijke sturing voor de regelingen is vastgelegd in het Natuurbeheerplan Overijssel 2020 die op 9 april 2019 door Gedeputeerde Staten (GS) is vastgesteld. De Subsidiekaart bij het Openstellingsbesluit bevat de natuurpercelen en landschapselementen waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. De subsidieaanvragen worden getoetst aan deze kaart.

Om dit bestand te downloaden vul je onderstaande velden in. Klik daarna op download.

Je krijgt dan een download-link in de mailbox.

De gegevens die u invoert kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden om onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens zullen niet met externe organisaties worden gedeeld. Als u gebruik maakt van deze dienst dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Help
Download-tool: versie 1.3.2