Download bestand

Open bodemenergiesystemen

Open bodemenergiesystemen (OBES) in de provincie Overijssel, ook wel koude- en warmte opslag (KWO) genoemd. Het betreft actieve en geplande locaties van vergunningen en meldingen (OBES) waarvan het bevoegd gezag de provincie Overijssel is. De gegevens komen uit het Landelijk Grondwaterregister (LGR). Opgenomen zijn alleen de locaties, niet de afzonderlijke putten per installatie. Naast de (OBES) locaties zijn er gesloten bodemenergiesystemen (GBES). Daarvoor is de gemeente of de omgevingsdienst het bevoegd gezag. Deze (GBES) zijn te vinden in een andere kaartlaag.

Om dit bestand te downloaden vul je onderstaande velden in. Klik daarna op download.

Je krijgt dan een download-link in de mailbox.

De gegevens die u invoert kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden om onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens zullen niet met externe organisaties worden gedeeld. Als u gebruik maakt van deze dienst dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Help
Download-tool: versie 1.3.2