Download bestand

Dg Dialog BGT Ongeclassificeerde objecten

Deze dataset bevat alle ongeclassificeerde objecten langs de provinciale wegen en vaarwegen in Overijssel. Deze objecten zijn afkomstig uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)/dg DIALOG BGT en behoren tot de BGT-objectklasse 'OngeclassificeerdObject'. De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen uniform zijn vastgelegd. De gegevens in deze dataset zijn afkomstig uit de BGT en kunnen mogelijk zijn aangevuld met attribuutgegevens die relevant zijn voor de Provincie Overijssel. Het toevoegen van deze attribuutgegevens w...

Om dit bestand te downloaden vul je onderstaande velden in. Klik daarna op download.

Je krijgt dan een download-link in de mailbox.

Kan je deze link niet in de inbox vinden controleer dan ook de spam-folder.

Het kan zijn dat deze mail onterecht als spam (ongewenste mail) wordt aangezien.

De gegevens die u invoert kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden om onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens zullen niet met externe organisaties worden gedeeld. Als u gebruik maakt van deze dienst dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Help
Download-tool: versie 1.3.5