Download bestand

Koploperprojecten (punten)

In een koploperproject (gebiedsproces) werken landbouwondernemers, collectieven, overheden en andere betrokkenen samen om de PPLG-opgaven in hun gebied te realiseren.De koploperprojecten zijn ontstaan vanuit initiatieven in de zes Overijsselse PPLG-gebieden. In eerste instantie is er ruimte voor 36 koploperprojecten (zes per gebied). In november 2023 zijn 20 koploperprojecten openbaar gemaakt die onder voorwaarden in aanmerking komen voor de openstelling van de subsidieregeling In april 2024 zijn hier nog 5 projecten aan toegevoegd. Samenwerking (voor)verkenningsfase koploperprojecten PPLG Overijssel. De kaart geeft een overzicht va...

Om dit bestand te downloaden vul je onderstaande velden in. Klik daarna op download.

Je krijgt dan een download-link in de mailbox.

Kan je deze link niet in de inbox vinden controleer dan ook de spam-folder.

Het kan zijn dat deze mail onterecht als spam (ongewenste mail) wordt aangezien.

De gegevens die u invoert kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden om onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens zullen niet met externe organisaties worden gedeeld. Als u gebruik maakt van deze dienst dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Help
Download-tool: versie 1.3.5