Download bestand

Asbestinventarisatie van daken

Dit bestand bevat de gebouwen waarvan het vermoeden bestaat dat de daken asbest bevatten. Dit worden ook wel asbestverdachte daken genoemd. Deze asbestvezels zijn schadelijk voor de gezondheid. De gegevens worden bijgewerkt als het dak gesaneerd is. De gegevens worden ook bijgewerkt als na controle een dak toch niet verdacht blijkt te zijn. Het bijwerken wordt gedaan door de gemeenten in Overijssel. De oorsprong van het bestand is een analyse van het bedrijf Readaar. Hierbij is gebruik gemaakt van luchtfoto’s van 2017. Ook is gebruik gemaakt van twee basisregistraties. Dit zijn de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Ba...

Om dit bestand te downloaden vul je onderstaande velden in. Klik daarna op download.

Je krijgt dan een download-link in de mailbox.

Kan je deze link niet in de inbox vinden controleer dan ook de spam-folder.

Het kan zijn dat deze mail onterecht als spam (ongewenste mail) wordt aangezien.

De gegevens die u invoert kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden om onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens zullen niet met externe organisaties worden gedeeld. Als u gebruik maakt van deze dienst dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Help
Download-tool: versie 1.3.5