Download bestand

Kaderrichtlijn water (lijnen)

Dit bestand toont wateroppervlaktelichamen die van belang zijn bij de Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze zijn weergegeven als lijnen. Het bestand bevat stromende wateren. Er is ook een vlakkenbestand beschikbaar met zowel stromende als stilstaande wateren. Het betreft alle KRW oppervlaktewaterlichamen liggend in het beheergebied van de waterschappen Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen en Rijn en IJssel. De resultaten van de kwaliteitstoets voor stikstof, fosfaat en gewasbeschermingsmiddelen uit 2021 zijn toegevoegd. De KRW is een Europese richtlijn die bedoeld is om de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater in Europa op goed...

Om dit bestand te downloaden vul je onderstaande velden in. Klik daarna op download.

Je krijgt dan een download-link in de mailbox.

Kan je deze link niet in de inbox vinden controleer dan ook de spam-folder.

Het kan zijn dat deze mail onterecht als spam (ongewenste mail) wordt aangezien.

De gegevens die u invoert kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden om onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens zullen niet met externe organisaties worden gedeeld. Als u gebruik maakt van deze dienst dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Help
Download-tool: versie 1.3.5