Download bestand

Habitattypenkaart Provincie

Deze dataset bevat de habitattypen (conform Habitatrichtlijn 92/43/EEG) van 20 Natura 2000 gebieden in Overijssel. Het bevat enkel die Natura 2000 gebieden waarvoor de provincie Overijssel aanspreekpunt (voortouwnemer) is. Voor deze gebieden ligt de verantwoordelijkheid voor het opstellen van de beheerplannen bij de Provincie. Het Rijk en de provincie Gelderland doen dat voor de overige gebieden binnen Overijssel. De Habitattypenkaarten van deze gebieden zijn niet opgenomen in deze dataset. De onderhavige dataset is samengesteld uit de verschillende data die per gebied is vastgelegd en gevalideerd. De status en de versie van de habi...

Om dit bestand te downloaden vul je onderstaande velden in. Klik daarna op download.

Je krijgt dan een download-link in de mailbox.

De gegevens die u invoert kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden om onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens zullen niet met externe organisaties worden gedeeld. Als u gebruik maakt van deze dienst dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Help
Download-tool: versie 1.3.2