Download bestand

Wegen indeling naar wegbeheer

Dit bestand toont de basiskaart met het wegennet van de Provincie Overijssel met de infrastructuur van de aangrenzende delen van de provincies Gelderland, Flevoland, Friesland, Drenthe en van Duitsland. Het is een lijnenbestand dat in eigen beheer is gemaakt. Het heeft cartografische "Representation Rules", wat betekent dat niet bij elk print-formaat alle wegen zichtbaar zijn.

Om dit bestand te downloaden vul je onderstaande velden in. Klik daarna op download.

Je krijgt dan een download-link in de mailbox.

Kan je deze link niet in de inbox vinden controleer dan ook de spam-folder.

Het kan zijn dat deze mail onterecht als spam (ongewenste mail) wordt aangezien.

De gegevens die u invoert kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden om onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens zullen niet met externe organisaties worden gedeeld. Als u gebruik maakt van deze dienst dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Help
Download-tool: versie 1.3.5