Download bestand

Dg Dialog BGT Terreindeel

In deze dataset zijn alle terreindelen opgenomen die zijn gelegen aan de provinciale wegen en vaarwegen in Overijssel. De terreindelen zijn afkomstig uit de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) /dg DIALOG BGT en hierin zijn de volgende BGT-objectklassen opgenomen: Begroeid terreindeel, Onbegroeid terreindeel. De BGT is een digitale kaart van Nederland waarop gebouwen, wegen, waterlopen, terreinen en spoorlijnen eenduidig zijn vastgelegd. De features uit deze dataset zijn afkomstig uit de BGT en kunnen nadien aangevuld zijn met attribuutgegevens die van belang zijn voor de Provincie Overijssel. Het aanvullen met attribuutg...

Om dit bestand te downloaden vul je onderstaande velden in. Klik daarna op download.

Je krijgt dan een download-link in de mailbox.

De gegevens die u invoert kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden om onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens zullen niet met externe organisaties worden gedeeld. Als u gebruik maakt van deze dienst dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Help
Download-tool: versie 1.3.2