Download bestand

Ammoniakemissie van de grondgebonden landbouw op gemeenteniveau

Deze dataset laat zien hoeveel ammoniak er gemiddeld per gemeente in Overijssel is uitgestoten door de grondgebonden veehouderij in 2021. We hebben de ammoniakemissie per gemeente berekend op basis van het gebied dat hoort bij de grondgebonden veehouderij. De gegevens over de ammoniakemissie komen van de Emissieregistratie van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). We hebben het meest recente jaar gebruikt waarvoor de gegevens beschikbaar waren, namelijk 2021. We hebben de emissiegegevens gefilterd voor de sector "landbouw" en vervolgens de 67 verschillende oorzaken van emissie binnen deze sector teruggebracht tot...

Om dit bestand te downloaden vul je onderstaande velden in. Klik daarna op download.

Je krijgt dan een download-link in de mailbox.

Kan je deze link niet in de inbox vinden controleer dan ook de spam-folder.

Het kan zijn dat deze mail onterecht als spam (ongewenste mail) wordt aangezien.

De gegevens die u invoert kunnen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden om onze dienstverlening verder te verbeteren. De gegevens zullen niet met externe organisaties worden gedeeld. Als u gebruik maakt van deze dienst dan gaan we er van uit dat u akkoord bent met deze voorwaarden.

Help
Download-tool: versie 1.3.5